Jak to funguje?

Dítě, které je zařazené do systému "Bezpečně ve škole", obdrží čip, který po příchodu či odchodu ze školy přiloží k čtecímu zařízení. Systém provede autentizaci a rodiči bude doručena zpráva.

Jakou dostanu informaci o tom, že je dítě ve škole?

Informace rodičům jsou zasílány formou SMS na mobilní telefon nebo jen formou emailové zprávy, v závislosti na objednané službě, ve tvaru: Vaše dítě „Toník Novák“ v 8.00 dorazil do školy. Samozřejmostí je i náhled do historie prostřednictvím webového rozhraní.

Účast na projektu je povinná či dobrovolná?

Účast na projektu je zcela dobrovolná a je zcela na individuálním zvážení rodičů.

Co mám dělat, když mám zájem se zapojit do projektu, ale ve školním zařízení, které navštěvuje mé dítě, služba „Bezpečně ve škole“ není?

V tomto případě nás kontaktujte a my budeme kontaktovat ředitele školy. V případě, že vedení školy projeví zájem, nainstalujeme zařízení i ve Vaší škole.

Služby

ZÁKLADNÍ
55 KČ ZA MĚSÍC
E-MAIL NA 2 ADRESY ONLINE PŘÍSTUP DO ARCHIVU
STANDARD
77 KČ ZA MĚSÍC
E-MAIL NA 2 ADRESY SMS NA 1 ČÍSLO ONLINE PŘÍSTUP DO ARCHIVU
PREMIUM
99 KČ ZA MĚSÍC
E-MAIL NA 3 ADRESY SMS NA 2 ČÍSLA ONLINE PŘÍSTUP DO ARCHIVU

Může dítě nějakým způsobem provést autentizaci a přitom nebýt ve škole?

Tento projekt neřeší úmyslné záškoláctví! Kupříkladu dítě může dát čip kamarádovi a školu ve skutečnosti nenavštívit. Aby projekt fungoval co nejlépe, je zapotřebí, aby i děti spolupracovaly. Rodiče musí vysvětlit dítěti, že přiložení čipu je jakási povinnost, jako například být včas ve školní lavici nebo si ráno čistit zuby.

Nenašli jste odpověď? Kontaktujte nás.