Jak to funguje?

Dítě, které je zařazené do systému "Bezpečně ve škole", obdrží čip, který po příchodu či odchodu ze školy přiloží k čtecímu zařízení. Systém provede autentizaci a rodiči bude doručena zpráva.

Proč být součástí projektu „Bezpečně ve škole“?

Na bezpečnost dětí je obecně kladen čím dál větší důraz. Celá řada dětí cestu do a ze školy absolvuje zcela sama a rodiče nemají informaci, že dítě tuto cestu zvládlo. Navíc, škola může dostat informaci, že dítě, které je začleněno do projektu, se nedostavilo do školy a může aktivně kontaktovat rodiče s dotazem, zda dítě má být dnes ve škole či ne.

Naše škola již používá jiné systémy s čipy, znamená to, že dítě bude mít více čipů?

V dnešní době jsou obecně rozšířeny dva druhy čipů, s oběma je náš systém kompatibilní, tudíž dítě bude používat jeden čip pro všechny systémy.

Je možné propojit systém „Bezpečně ve škole“ s jinými systémy, jako je elektronická třídní kniha, žákovská knížka, el. omluvenky a jiné?

Ano, výše uvedené systémy obsahují obdobné informace, se kterými pracuje i tento projekt. Například při užití aplikace El. omluvenky mohou být po dobu omluvené absence pozastaveny informační zprávy.

Co bude projekt „Bezpečně ve škole“ stát školu?

Zcela nic, veškeré zařízení bude nainstalováno ve škole zcela zdarma. Na škole bude pouze informovat rodiče prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí a třídních schůzek, že škola je zařazena do projektu „Bezpečně ve škole“.