Oč se jedná?

Projekt "Bezpečně ve škole" je zaměřený na zajištění informovanosti rodiče, že jeho dítě bezpečně dorazilo do školy nebo ji opustilo. Po příchodu dítěte do školy dostane rodič informaci o tom, že zodpovědnost dítěte přebírá škola a po odchodu ze školního zařízení zodpovědnost školy končí.

Proč?

V dnešní době číhá na děti celá řada nebezpečí, a to zejména při časté, opakované činnosti jako například chůze do a ze školy. Pokud dítě nedorazí do školy, škola absenci žáka první den pouze zapíše do třídní knihy a vyčkává na reakci rodiče. Rodič nepřítomnost žáka zjistí až za velmi dlouhou dobu, která může mít katastrofální následky. Jestliže rodiči nedorazí v určitou dobu informace, může sám vznést telefonický dotaz, zda je vše v pořádku.

Služby

Dítě během jednoho školního roku navštíví školu přibližně 220krát, což od první do páté třídy činí přibližně 1100 návštěv školy. Informace o tom, že dítě bezpečně dorazilo do školy nebo ji opustilo a v očekávaný čas by se mělo objevit doma, dává rodičům trochu klidu ke všem ostatním starostem. V případě, že by dítě do školy nebo ze školy nedorazilo, dochází díky našemu systému „Bezpečně ve škole“ k rychlému zjištění této situace a tudíž mohou být urychleně přijata opatření, která budou nápomocná tomu, aby se dítě bezpečně a co nejdříve objevilo v kruhu svých blízkých.

ZÁKLADNÍ
55 KČ ZA MĚSÍC
E-MAIL NA 2 ADRESY ONLINE PŘÍSTUP DO ARCHIVU
STANDARD
77 KČ ZA MĚSÍC
E-MAIL NA 2 ADRESY SMS NA 1 ČÍSLO ONLINE PŘÍSTUP DO ARCHIVU
PREMIUM
99 KČ ZA MĚSÍC
E-MAIL NA 3 ADRESY SMS NA 2 ČÍSLA ONLINE PŘÍSTUP DO ARCHIVU